ADS
ADS

قرار بوی بچی زوی گلو باری / نه مل ول بکی و گیرو زاری

ارینگه که چید عهدد شکانی /  نزانستم خو له جنس سانی

و جفت چوو تیرد وشانی /  دی ارا لیمان سر لقانی

له بو خوشه خود دایم هر مسی /  بیش دوست دیرم یه دف و قسی

شیود چوی کله و رفتار چوی / هوری و رویدا نیمن یه روژ بتوری

هر کس له باغ خاصه سمر بی / و ناز و عشوه له بلبل دل بی

گشته پیم ایشن یه او کاملا کی یا کاظم خانی یا که اولمامه

له بو خوشه خود دایم هر مسی / بیش دوست دیرم یه دف و قسی

عه ته گلی بوی منیش خو واران / مال بخیدو بان برزی سریوان

دس لید یکیشم گل ارقوان / دل له گیان نم تا نچی وتالان

له بو خوشه خود دایم هر مسی / بیش دوست دیرم یه دف و قسی

دیدگاهتان را بنویسید

ADS