//تبلیغات همسان یکتانت
ADS
ADS

+متن کامل آهنگ خاطره بازی

هر شو تا دم دمیل صبح اشکیل مه قطع نیود / وقتی زانم هایده دیشت فکر کید حالم بد نیود

دورت بگردم شویل کمتر بوه ناو خواو مه / قرصیلم بیشتر بیه راضید وه عذاو مه

هر شو وقتی ناو خواومی چمان گه جا روشنه / ولی وقتی روز بود سیاهی ناو آغوشمه

سیاهی چفت مغزم په مغزم نیود حریفت / دسیلم خالی من بدون دسیل ضریفت

بدم تیه ی هم وه مو سر بلوند هم وه ابرو شیطانید / بدم تیه ی هم وه گرمای تاوسان هم وه پاییز و وارانیش

بدم تیه ی هم وه خاطره بازی ناو ای کیوچیل وه یادت پیاده ری کم / بدم تیه ی آخه دوس درم تونیش بایدو وه گردم جور سابق

قدم بیید لامصب بیون وه عشقد خستم / وه شادی دنیا فارغم یانه کار مه نیه اسمی بنه کار دل

گرد مه بیدو گرد اوه چید قدم داید فدای سرت / اشکت هن مه گرد اوه چید خنیدن فدای سرت

قافیه سازم خاطره سازید وه گردی فدای سرت / حاشیه سازید آخر ای داستانه بازم همیش فدای سرت

یار جدیدت تبریک عیوشمو چوو عشقگد روشنو / حال منه که خراوه هر شو سوزم جور شمع

غم کم نیود وی دلم وه قبلیش محکم تر کتم وه قلبم وه گردی

حتی خوشحال تر وه قبلی دی پر بی کاسه ی صبرم / تو فکر سقف بان سرت مه فکر سنگ قبرم

هه نه ایجوره نیود گردم شون رد پات هر چی / فکر کم هیچ جوریگ نیود ای کوشه نیه قد پات

قرض کردم نذر کردم خرج کردم برابر وزنت کلاغ پر چیم / هر چی کلاغ شومه پر دام وه مغز هرزت

یه نیه عدالت ایجور وقتیلی فقط وه کار تیه ی حس خجالت / ولی که تو نیری اصالت حیف که تو نیری اصالت

مخم دری رد دیدن چه شویلی بی تو سر کیدن / غلاف نکه بچو ناو دل دشمن خوم پشتدم

دشمین آماری بیه خوم قمه ی ناو مشتدم / اصلا خوم گردن گیر گشت کاریل زشتدم

گناهیلد پای مه، مه مسیر بهشتدم / تک دل گشت بور اصلا مه خوم خشتدم

خوم کاتب هر چی شرارت سرنوشتدم / یانه وتم فکر کردم هنوزیش مه عشقدم

هنوزیش مه عشقدم؟؟؟

آخرش چی؟؟؟ هیچی تموم میشیم میمیریم میریم پی کارش

ولی بعضی آدما هیچوقت تموم نمیشن

من و تو چی؟؟؟ من و تو چی؟! ما هم تموم میشیم؟؟؟ تموم هم میشیم

عشقمونم تموم میشه؟؟؟ کجایی؟؟؟ پیش تو

خودت پیش منی فکره کجاس؟؟؟ پیش تو

شرمنده شرمنده ی قلبمم که پاک بی تا وقتی ارای / یکی جور تو سود داشت شرمنده شرمنده ی مردمم

که عشق پاکم ناویان چنیگ حسود داشت / شرمندم رفیق که بیزارم وه اسمت

شرمنده ی خومم که روزم بی جور شوم / بیزارم وه رفیق وه هر چی عشق و عاشقی

گشت بچین گوردان گم بکین له ور چووم

جفتمان تغییر کردیم ولی دنیای مه بی رنگه / دلم فقط ارای خوم نه ارای جفتمان تنگه

قرصیلم بیشتر بیه کم بیه آرامشم / ذره ذره آو بیم غلیظ تر بی آرایشت

هر چی شویل وه خواو گرد گیره پریم بسمه / شویلم رویاییه چمان سرت بان دسمه

سلامتی قصیلد که همیشه جور زهره / سلامتی چویلد که همیشه گردم قهره

بار اولده باور دروغ آسان چون طرف مقابلت ندید بدیدو هولده

فاصله گرمو دور بوم وه لید که یه زمان دواره حس نگرید / چنیگ داداشی دریدن حواست بود ایدز نگرید

گرد رفیقیل صمیمیت وقتت پره نیکفید دس کسی / چه وه لید من ناو ای چن سال جز یه عوضی بیزینسی

جیب خالی چود عالی تر تیه ی گرد دلار سوز ناو جیبی / ژل تزریق کی ناخن کاری روز وه روز آپدیت تر بود تیپی

لاشخوریل کوچه خلوت دو نفر جور تو غارت کن / حواسد وه خود نودن برند کشند پارت کن

اذیتی کن دم نیه ی وه لیوان بابا لب نیه ی / ولی لبی خو جور لب دریاس پر رو هر شو تنیاس

کروناس گرد هر کی دس نیه ی شو چودنو صبح تییدن / یانه باعث بود مغز مریضت قلب حریصت اشک هردگ چویل خیست

در مقابلی کم تیه ی در مقابلی کم تیه ی/ ورس آخره جور خوم گرد هندزفری گوش بیه

فرار نکه گیان خود ناو رویان بوس اعتبارم خراو نکه / وقتی خوم هامه پشتت تک تیرانداز مالیدس

فکر شنگ و رگبار بکه تکرار بکه / گرگیل آهونما گشتی وه دم شکار بکه

مبارکه جداییمان تبریک بیوش دلم / بی بند و بار بکه مه پا پس کیشم

تونیش وه گردی عشق و حال بکه مه پا پس کیشم  / تونیش وه گردی عشق و حال بکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS